มนุษย์ต่างดาวมีจริงหรือ????


มนุษย์ต่างดาว (Alien) คือ สิ่งมีชีวิตที่อยู่นอกโลก เป็นสิ่งที่เชื่อว่าอาจมีอยู่จริงแต่ยังไม่มีข้อพิสูจน์ที่ชัดเจน มีเพียงจิตนาการออกมาให้ในรูปแบบต่างๆ และนำจิตนาการเหล่านี้ไปสร้างเป็นภาพยนตร์ ละคร การ์ตูน เกมส์ อื่นๆ

ประเภทของมนุษย์ต่างดาว (Type of Alien)

The Grey Alien หรือ มนุษย์ต่างดาวสีเทา

The Aleshenka Alien หรือ มนุษย์ต่างดาวอเลสเฮนกา

Reptilian humanoid Alien หรือ มนุษย์ต่างดาวกึ่งมนุษย์กึ่งสัตว์เลื้อยคลาน

Dropa Alien หรือ มนุษย์ต่างดาวดรอป้า

Robot Alien หรือ มนุษย์ต่างดาวคล้ายหุ่นยนต์

The Soul Alien หรือ มนุษย์ต่างดาวคล้ายวิญญาณ

โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม
คลิกที่ภาพให้ใหญ่ขึ้น

This entry was posted in ไม่มีหมวดหมู่. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s